Zelfzorg

Hoe kan ik goed voor mezelf zorgen?


ALGEMEEN


www.gezondzwangerworden.be


Meer rust in je leven. Preventief werken i.p.v. genezend.

Een andere uitweg: eutonie.

www.eutonie.be


Zorgzaam. Mindful. Mindfulness.

https://www.centrumo.be/aanbod/mindfulness-groepstraining-individuele-training


https://www.levenindemaalstroom.be/nl/stresskliniek


Zelf op zoek naar informatie?

http://www.gezondheidenwetenschap.be/


www.thuisarts.nl


Preventie: beter voorkomen dan genezen!


Wij streven er naar om goed aandacht te geven aan preventieve onderzoeken en handelingen. Zo noteren wij aandachtspunten zoals dikkedarmonderzoek, mammografie, uitstrijkje, vaccinaties, ... in de planning van ons medisch dossier en bespreken we dit regelmatig met ons  patiënten. 


Wil je zelf mee aan het roer staan van jouw gezondheid en wil je kijken wat er misschien nog beter kan? Bekijk dan de gezondheidsgids op

https://www.ggids.be/downloads/ en besrpeek dit met onze artsen. 

Dikke darmkanker onderzoek in de kijker: 


Wist je dat? 


- Meer vrouwen dan mannen deelnemen aan het bevolkingsonderzoek? 

- Vooral de jongere generatie nog meer gemotiveerd moet worden om deel te nemen? 

- Dat na een afwijkend resultaat, toch nog +/15% geen vervolgonderzoek laat uitvoeren? 

- Dat bij de deelnemende kandidaten 75% van de gevonden kankers nog in een vroeg stadium zijn en bij niet-deelnemende kandidaten slechts bij 35% de kanker vroegtijdig wordt opgespoord? 

-Dat bij niet-deelnemende kandidaten 20% van de darmkankers al in vergevorderd stadium zitten op het moment dat ze ontdekt worden en wel-deelnemende kandidaten dit gedaald is tot 2.7%

- Dat het dikkedarmonderzoek opgestart werd in 2013 en er nu ook duidelijke daling aangetoond kan worden op het sterftecijfer?